Проекти

Проект „Успех за теб“

Проект „Успех за теб“

През учебната 2023/2024 година в ПГОХХТ „Проф. д-р Асен Златаров“ - гр. Шумен започна реализация на проект BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз.

Научи повече
„Заедно в изкуствата и в спорта”

„Заедно в изкуствата и в спорта”

ПГОХХТ "Проф. д-р Асен Златаров” кандидатства за включване в програмата през учебната 2022/2023 година.

Научи повече
Занимания по интереси 2022/2023

Занимания по интереси 2022/2023

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Научи повече
Повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци

Повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци

Проект: Повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред образователните институции (училища) и населението

Научи повече