Новини

„Еразъм“ акредитация

ПГОХХТ е гимназия с „Еразъм“ акредитация, КД1 сектор „Училищно образование “Проект № №2023-1-BG01-KA121-SCH ОТ 2023Г. за период 2023 -2027г. „ЕРАЗЪМ“ АКРЕДИТАЦИЯТА дава право през следващите 5 години да кандидатстваме за международни проекти /практики/ в европейски страни по облекчена процедура.

Научи повече

Програмният период на акредитацията на „ЕРАЗЪМ“

За програмния период на „ЕРАЗЪМ“ акредитацията , ПГОХХТ е заложило 5 основни направления:

Научи повече

В ПГОХХТ “ стартира проект“ Gender equality“ -„Равенство между половете “ по Еразъм + KA121-SCH

Нашето училище започва работа по проект на Еразъм + . Названието му е “Gender equality“ -„Равенство между половете“. Основната тема е свързана с насърчаване на равенството между половете и преодоляване на стереотипите и предразсъдъците.

Научи повече

МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ „УСПЕХ ЗА ТЕБ“.

На 27.06.2024г.. в сградата на ПГССХТ – гр. Шумен се проведе междуучилищна дейност на тема: „Здравословно и разделно хранене“, която събра учениците и учителите от ПГССХТ – гр. Шумен и ПГОХХТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Шумен.

Научи повече

ОБЯВА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И УЧАСТИЕ В МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ "УСПЕХ ЗА ТЕБ" - ДЕЙНОСТ 5

ПГОХХТ обявява прием на документи за междуучилищна дейност по проект "Успех за теб" - Дейност 5, която ще се проведе на 27.06.2024г.

Научи повече