Обществен съвет

Обща информация

Свилен Иванов - председател

Васко Василев - член

Данаил Йорданов - член

Емилия Чапкънова - Колева - финансиращ орган