НОВИНИ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

            Стартира срока за подаване на заявление по чл. 3 ,ал.11 от Наредба №1 от 2020г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация. Това е заявление по образец до директора на ПГОХХТ-гр. Шумен , в което вие правите избор за начина на явяване на изпита: чрез тема или защита на дипломен проект.

Заявлението може да бъде подадено в срок до 15.12.23г. в деловодството на училището. Информацията може да получите от класните ръководители.

 

 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ ПРЕЗ 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

Датите за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, както следва:

Сесия май-юни

1. Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература - 17 май 2024г., начало 8.30 часа.

2. Втори задължителен държавен  изпит за придобиване на професионална квалификация/ в частта му по теория на професията/- 20 май 2024г., начало 8.30 часа.

3. Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация /в частта му по практика на професията/- от 21 май 2024г. до 23 май 2024г.

 

Сесия август-септември

1. Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература - 22 август 2024г., начало 8.30 часа.

2. Втори задължителен държавен  изпит за придобиване на професионална квалификация/ в частта му по теория на професията/- 23 август 2024г., начало 8.30 часа.

3. Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация /в частта му по практика на професията/- от 26 август 2024г. до 29 август 2024г.

4. Държавни зрелостни изпити по желание на ученика-периода 26 август - 30 август 2024г.