Училищен ученически съвет

СПИСЪК НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ 2022/2023 ГОДИНА

  1. Красиела Колева - XII а клас, председател
  2. Александър Димитров Петков - XI б клас
  3. Борис Костадинов - XII а клас
  4. Вяра Колева - XII б клас
  5. Йоана Неделчева - IX б клас
  6. Мария Балева - X а клас
  7. Самуил Русев - XI а клас
  8. Станислав Янков - XI а клас