ОРЕС - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

ОРЕС - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

Обучението от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ (по-известно като онлайн обучение) се осъществява с помощта на  Google Workspace for Education. Това е интернет базирана платформа, която предлага набор от програми, които се използват в обучението.

За организиране на класни стаи използваме Google Classroom.

За видео срещи (синхронно преподаване) използваме Google Meet.