Училищно настоятелство

Диян Василев Иванов - председател

Диана Желязкова Митева

Десислава Петрова Божинова

Лидия Димитрова Тодорова

Радка Димитрова Чолакова