Професия: Моделиер - технолог

Професия: Моделиер - технолог

Професия: Моделиер - технолог

Подбира основни съоръжения за влаготоплинна обработка и машини за конфекционното производство на облекла. Организира дейностите по изработване на единични изделия по поръчка. Чертае основни конструкции и моделни разработки на мъжко, дамско и детско облекло.