Професия: Готвач

Професия: Готвач

Професия: Готвач

 

 

 

Реализация:

  • ресторанти – класически и специализирани
  • заведения за бързо хранене; питейни заведения
  • столове и кухни
  • кухни в железопътния, речния и морски транспорт
  • фирми за кетъринг  и др.